Pelkkää pimeyttä

TOSIHUONOJA UUTISIA 1: Pelkkää pimeyttä!

Ihminen kapinoi Luojaansa vastaan kaikin mahdollisin tavoin. Syntiinlankeemuksessa ihminen käänsi selkänsä Jumalalle ja päätti, että kykenee elämään onnellisempana ja rakentamaan paremman maailman ilman sen Luojaa.

Miten siinä kävikään? Ihmiskunnan historia, nykytila ja tulevaisuuden näkymät ovat täynnä pimeyttä, kärsimystä ja kuolemaa. Pimeys vain kasvaa päivä päivältä.

Samanaikaisesti ihminen haluaa epätoivoisesti sulkea jopa ajatuksen mahdollisesta Jumalasta pois. Siksi kaikki on selitettävä ilman häntä. Maailma, elämä ja ihminen ovat syntyneet täysin sattumalta. Kaikki on vain materiaa, joka hetkeksi on järjestäytynyt tietyllä tavalla – kunnes se jälleen hajoaa. Millään ei ole mitään tarkoitusta. Sinä olet pelkkä sattuma.

Tässäkö perusta onnellisuudelle ja paremmalle maailmalle?

Kaiken perusteoria (alkuräjähdys ja makroevoluutioprosessi) ovat täynnä ongelmia. Tieteen arvion mukaan meidän tuntemamme materia on vain 4 % kaikesta. Lopusta ei tiedetä yhtään mitään. Osuvasti tätä tuntematonta on kuvattu pimeäksi aineeksi ja pimeäksi energiaksi.

Todellisuudessa edes mitään uutta luovaa makroevoluutiota ei tapahdu, mutta kylläkin mukautumista eli mikroevoluutiota, joka on hyvin rajallista ja perustuu eliöissä jo olevaan huikeaan informaatioon ja kapasiteettiin. Luonnonvalinta vain valikoi kuhunkin ympäristöön sopivimmat eliöt. Se ei synnytä uutta vaan kaventaa monimuotoisuutta karsimalla jatkuvasti osan eliöistä pois. Historian ja arkeologian valossa näemmekin mittavaa sukupuuttoon kuolemista, myös nykyajassa.

Palataan vielä tieteen perusteoriaan. Tunnettu materia ei selitä maailman syntyä, sen pysymistä nykyisessä järjestyksessä eikä sen mahdollista laajentumista ja toimintoja. Täytyy olla jotain muuta. Se on nimetty juuri sanoilla pimeä aine ja pimeä energia.

Näitä termejä toistetaan tieteen nimessä ja ihmiset uskovat, että ne ovat olemassa, vaikka toistaiseksi niistä ei ole mitään todisteita. Samalla tavalla ihmiset uskovat makroevoluutioon, koska sitä toistetaan kaikissa luonto-ohjelmissa mantran tavoin.

Raamatussa kerrotaan, että Jumala loi maailmankaikkeuden, elämän ja ihmisen omaksi kuvakseen. Maailmankaikkeus pysyy voimassa Luojansa varassa. Hänestä on alkumme, tämä hetki ja tulevaisuutemme. Hän loi huikeat eliöt, joilla on kyky mukautua erilaisiin olosuhteisiin.

Mutta kumman ihminen valitsee elämänsä perustaksi, sisällöksi ja täyttymykseksi? Valon vai pimeyden? Tarkoituksen vai tarkoituksettomuuden? Rakkauden vai itsekkyyden? Elämän vai kuoleman?

Saatana varastaa elämämme, tappaa ihmisen fyysisesti ja tuhoaa iankaikkisesti – vieroittamalla ihmisen Jumalasta ja sitomalla itseensä. Saatanaa kuvataan pimeydeksi. Se pimentää ihmisen.

Pimeä perusteoria ja sen pimeät peruspilarit pimeä aine ja pimeä energia kumpuavat pimeydestä. Pimeydessä hapuilee ihminen, joka ei tunne Luojaansa. Matka alkaa pimeydestä, taittuu pimeydessä ja päättyy pimeyteen. Onnellista pimeää, hetkellistä, tarkoituksetonta, kärsimykseen ja kuolemaan päättyvää matkaa!

.

KM