Kansanlähetys, jakautuminen ja naispappeus

KANSANLÄHETYKSEN SYNTY JA SEN SUHDE NAISPAPPEUTEEN JA AJANKOHTAISIIN ILMIÖIHIN

Mielipidekirjoitus Kansanlähetyksen Uusi tie -lehdessä käytävään keskusteluun:

 

Jumala antaa herätyksen aikoja. Näin tapahtui mm. 1960-luvulla, jolloin muotoutui Kansanlähetys. Herätykset ovat voimakkaiden kokemusten ja tapahtumien aikaa. Niiden keskellä toimii vajavaisia ihmisiä. Monesti herätykset saavat paikallisia piirteitä ja niiden johdossa on vahvoja persoonia. Tietyt eroavuudet johtavat helposti ristiriitoihin ja jakaantumisiin. Näin tapahtui Kansanlähetyksenkin suhteen, josta irtautui ja muotoutui uusia järjestöjä. Tapahtumat on koettu vaikeiksi ja niitä on käyty läpi vuosikymmenten ajan.

Kun katsomme ns. viidesläisten järjestöjen toimintaa aina tähän päivään asti, on todettava, että Jumala on käyttänyt niitä jokaista erittäin voimakkaasti. Mikään niistä ei ole ajautunut sivuraiteelle tai harhaoppiseksi. Tämä on keskeinen näkökulma.

Viime aikoina on kirjoitettu kirjoja, joissa on palattu menneisyyden kipeisiinkin kokemuksiin. On haluttu kertoa oma, kenties se oikea näkökulma. Tämä taas on herättänyt vastareaktioita. Näin noin 50 vuoden jälkeen tuntuu kuitenkin kohtuuttomalta ja voimien haaskaukselta avata uudelleen vanhoja haavoja. Onko tarkoituksena siirtää koetut hankaluudet uusienkin sukupolvien kannettavaksi ja vanhojen juopien säilyttäminen? Onko se perintö, joka halutaan jättää?

Vaikka inhimillisesti tuntuisi tarpeelliselta kertoa ”totuus” tapahtuneesta, nykytilanteen ja tulevaisuuden kannalta siinä on vaaransa. Lopulta täydellinen totuus ei tule ilmi. Ehkä järjestöt voisivat istua yhteisen pöydän ääreen ja nimittää toimituskunnan, joka yhteisesti ja rakentavasti kokoasi historiikin tapahtumista. Asiat kuvattaisiin ja osapuolten kannat tuotaisiin esille pelkistetysti ilman uutta perusteiden vyöryä. Tulkintaerot hyväksyttäisiin sellaisenaan, tosiasiana. Todettaisiin, että haavojakin syntyi. Kiitettäisiin, että Jumala ei hylännyt ketään vaan on vienyt kaikkia osapuolia eteenpäin.

Elämme kaikkiaan erittäin haastavaa aikaa niin yhteiskunnallisesti kuin kirkollisesti. Meillä ei ole aikaa eikä varaa palata vanhoihin, ikäviinkin kokemuksiin. On katsottava eteenpäin, siunattava toisiamme omalla saralla ja tehtävässä, ja taisteltava yhdessä keskeisten asioiden puolesta. Tässä punnitaan kunkin liikkeen ja järjestön elinvoimaisuus ja kristillisyys.

 

Sama pätee monella tavalla naispappeuteen. Kansanlähetys voi sen suhteen pitää kiinni peruslähtökohdastaan, mutta samalla sen on tunnustettava tosiasiat, joiden mukaan se jo nyt elää. Sen naispappeuslinjan voisi kiteyttää lyhyesti ja ytimekkäästi seuraavasti:

Kansanlähetys pitää perinteistä virkakäsitystä raamatullisena järjestyksenä, mutta samalla tunnustaa kirkollisen järjestyksen vallitsevana tosiasiana. Kansanlähetyksen piirit ja yksittäiset työntekijät toimivat tässä kysymyksessä omantunnon vapauden mukaisesti.

Edellä lausuttu on täyttä todellisuutta Kansanlähetyksen elämässä ja työssä. Se ei muuta mitään, vaan yksinkertaistaa aiemmin kirjattua. Kysymystä ei voi verrata esimerkiksi homoseksuaalisuuteen, joka nimenomaisesti on kuvattu synniksi. Naisena oleminen, eläminen ja palveleminen ei ole syntiä vaan Jumalan hieno luomistyö. Tässäkin suhteessa on päivän selvää, että Jumala käyttää uskovia naispappeja siinä missä uskovia miespappejakin.

 

Kirkon syvä ongelma ei ole naispappeudessa vaan liberaaliteologiassa, joka ja jonka kannattajat turmelevat kirkkomme. Vastuu liberaaliteologian sisäänmarssista niin teologisessa tutkimuksessa kuin kirkon elämässä kuuluu pääsääntöisesti miehille. Naisia siitä on turha syyttää. Miehet ovat avanneet liberaaliteologialle ovet apposen auki.

Jos jotain Kansanlähetyksen piirissä olisi syytä miettiä, se olisi sen käytännön suhde niihin, jotka kieltävät ja vääristävät Raamatun arvovallan, Raamatun Kristuksen ja Raamatun moraalin ja rakkauden.

Kimmo Malinen

 

Ns. viidennen herätysliikkeen järjestöjä ovat mm. Kansan Raamattuseura, Suomen Raamattuopisto, Evankelisluterilainen Kansanlähetys, Lähetysyhdistys Kylväjä, Sanansaattajat ja Opiskelija- ja Koululaislähetys (Opko).

Neljästä vanhasta herätysliikkeestä ja 1900-luvulla syntyneestä viidennestä herätysliikkeestä voit lukea tarkemmin sivuston kohdasta Kristillinen seurakunta / Kirkon herätysliikkeet ja lähetysjärjestöt.