Brexit

BREXIT

 

Brexit eli Britannian ero EU:sta oli lopulta melkoinen yllätys. Yhtä suuri yllätys tuntuu olevan se, että neuvoa-antavan kansanäänestyksen tulosta ollaan viemässä eteenpäin. Yleensä valtaeliitti tavalla tai toisella saa tahtonsa läpi. Edessä on vielä monta mutkaa.

Yllätykseltä näyttäytyy Brexitin nopeat vaikutukset. Punta on romahtanut ja matkoilla olevat britit eivät saa vaihdettua valuuttaa. Osakekurssit huojuvat. Pääministeri eroaa. Median mukaan monet katuvat sitä, että äänestivät Britannian ulos EU:sta. Jopa koko Britannia on hajoamassa. Skotit haluavat itsenäistyä ja pysyä EU:ssa. Tätä kansallista dramatiikkaa kuvaa myös Englannin häkellyttävä tappio Islannille jalkapallon EM-kisoissa.

Brexitiä on kuvattu sotien jälkeisen ajan suurimmaksi myllerryksi Neuvostoliiton hajoamisen ja Saksojen yhdistymisen jälkeen. EU:n kannalta Brexit on katastrofi. EU voi hajota. Vähintäänkin se on menettänyt yhden sen merkittävimmistä jäsenmaista. Sotilaallisesti Britannia on vahvin. Eroamishinku on tarttuvaa ja EU:n vastaiset tahot haluavat vastaavan kansanäänestyksen omiin maihinsa. Samalla Venäjä hykertelee. Kun EU heikkenee, Venäjä saa mellastaa entistä vapaammin.

EU onkin kamppaillut vakavien kriisien keskellä: talous- ja pakolaiskriisi on saanut rinnalleen Brexitin sen kaikkine seuraamuksineen. Mikä neuvoksi, kun kaikki on murenemassa käsiin?

EU:ta on toisinaan kutsuttu Uudeksi Roomaksi ihan vakavassa mielessä. Sen laajuus on hyvin samankaltainen. Britanniakin valloitettiin hetkeksi aikaa osaksi Rooman valtakuntaa. EU:n sisäinen kehitys näyttää seurailevan Rooman valtakunnan vaiheita. Aluksi Rooma oli erittäin byrokraattinen, senaatin hallitsema, osin vielä heikkokin valtakunta. Lopulta byrokratia ja hallinnon monimutkaisuus ja ristiriidat johtivat vallan keskittämiseen keisarille. Roomasta tuli diktatuuri.

Samalla tavalla EU on ajautumassa tilanteeseen, jossa vaihtoehdoiksi tulevat hajoaminen / syvä heikkous tai vallan keskittäminen henkilölle, joka osoittaa erityisen vahvaa johtajuutta ja visiointikykyä. Globaalissa maailmassa Usan, Venäjän, Kiinan, Intian ja muslimien puristuksessa EU:n on säilyttävä vahvana. Aika näyttää, tapahtuuko juuri näin.

 

Lopulta se, minkälainen on valtajärjestelmä kutakin maata, maanosaa tai maapalloa hallitsee, ei ole ratkaisevaa. Muoto ei ratkaise vaan sisältö. Mikäli valtajärjestelmä noudattaa oikeutta, totuutta, hyvyyttä, rakkautta, sen kansalaisilla on hyvä olla. Mikäli valtajärjestelmä ei tähän kykene, demokratia lienee paras inhimillinen vaihtoehto, koska siinä yhteiskunnan eri ryhmittymät pyrkivät sopimaan yhteisistä pelisäännöistä rauhanomaisesti. Diktatuurissa tyranni alistaa kaikki muut.

EU:kaan ei ole aito demokratia. Lopulta kansa ei läheskään aina hallitse ja päätä asioista vaan sen tekee valtaa pitävä eliitti. Rahan, vallan ja median voimalla kansalle voidaan tarjoilla ”ainoita oikeita vaihtoehtoja”. Keskeiset päätökset valmistellaan kabineteissa. Brexit on tässä mielessä yllättävä poikkeus. Kansa nousi eliittiä vastaan. Toki sen seuraukset ovat kovat, koska eliitti siirtää varansa pois Britanniasta. Tämä merkitsee työttömyyttä, lamaa ja julkisten varojen ja palvelujen heikentymistä. Siitä on sitten helppo syyttää kansaa, vaikka lopulta juuri eliitti toimii itsekkäästi ja epäisänmaallisesti. EU on ennen kaikkea eliitin projekti, jolla halutaan tuottaa suurimmat mahdolliset voitot vapaan liikkuvuuden kautta.

Lopulta ihmiskunta ajautuu sekasortoon ja tuhon partaalle. ”Kehityksen” myötä maailman väkiluku kasvaa valtavaksi, luonto saastuu ja ydinaseiden käytön vaara kasvaa koko ajan.

Olipa meillä sitten Usa, EU, Venäjä, Kiina, Intia, islamilainen maailmanjärjestys, demokratia tai diktatuuri, mikään ei pelasta maailmaamme.

 

Siksi tarvitsemme pelastusta, joka tulee ihmiskunnan ulkopuolelta. Ainoa mahdollinen pelastaja on Luojamme, joka on luonut ihmisen kuvakseen ja maapallon asuttavaksemme. Alun perin luomistyö oli täydellinen. Paratiisissa vallitsi harmonia ihmisten ja luonnon kesken. Ihminen toimi Luojansa rakkaudessa ja tahdossa. Siitä hetkestä alkaen, kun ihminen päätti irtautua Luojansa hyvästä tahdosta ja turvasta, alkoi elämän turmeltuminen. Sen tien loppupäässä olemme nyt me.

Ihmiskunnan suurvaltojen tietä kuvaa mielenkiintoisella tavalla profeetta Danielin kirjan toinen luku. Lue se. Siinä kerrotaan suuresta kuvapatsaasta, jonka vartalon neljä osaa kuvastavat neljää maailmanhistorian suurvaltaa. Sen viimeinenkin valtakunta tuhoutuu, mutta samalla Jumala perustaa iankaikkisen valtakunnan, joka ei sorru. Se on valtakunta, jossa oikeus, totuus, hyvyys ja rakkaus vallitsevat iankaikkisesti.

Vaikka elämme tämän maailman ja sen sekasortoisten vaiheiden keskellä, olemme matkalla käsittämättömän paljon parempaan.

Tämän valtakunnan jäseniksi pääsemme, kun äänestämme sen puolesta. Saamme pyytää sen tulemista Isä meidän rukouksen sanoin:

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.

Jumalan valtakunta tulee Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen persoonan, elämän ja pelastustyön kautta. Jo nyt se on salatulla tavalla keskellämme. Kerran se tulee näkyväksi täydessä kirkkaudessaan. Vielä nyt on armon aika. Vielä nyt saamme tulla valtakunnan kansalaisiksi turvautumalla sen Kuninkaaseen ja Herraan. Hän ei ole diktaattori vaan armo ja rakkaus. Ja kun Hän saapuu, alkaa valtakunta, joka on loppumattoman täydellinen.

Jumalan edessä sinulla on aito valinnanvapaus. Äänesi ratkaisee aidolla tavalla oman tulevaisuutesi ja iankaikkisuutesi. EU:n suhteen meillä on pelkästään huonoja vaihtoehtoja mutta Jumala tahtoo antaa parhaan mahdollisen. Tahdotko sinä ottaa sen vastaan? Minkä puolesta sinä äänestät?