Kristus saarnaa läpi aikojen

1. Pietarin kirje

KRISTUS SAARNAA LÄPI AIKOJEN (3:18-22)

Pelastusta tarjotaan kaikille ihmisille kaikkina aikoina. Mutta kuka kuulee ja välittää? Kuka kääntyy ja uskoo? Saamme pelastua kuten Nooa tai torjua armon ja joutua tuomiolle.

Kristuksen kuolemalla on syvä tarkoitus. Hän kuoli syntiemme tähden. Sovituksen vakuutena Vapahtaja nousi kuolleista ja hallitsee taivaassa. Jumalan pelastusteko täyttyi. Siitä on syytä kertoa kaikille, jotta se konkretisoituisi mahdollisimman monen ihmisen kohdalla.

Kristinusko ei saanut alkuaan Jeesuksen syntymän, palvelutyön, ristinkuoleman ja ylösnouse-muksen hetkellä. Se syntyi jo ikuisuuksissa, kun Jumala suunnitteli kaiken. Raamattu ei alakaan Jeesuksen syntymästä vaan maailman luomisesta. Toki Vapahtajan ensimmäinen tulemus kaikkinensa on kristillisen uskon suuri tähtäyspiste, täyttymys ja huipentuma. Toinen yhtä tärkeä on hänen toinen tulemuksensa ja uuden taivaan ja maan luominen.

Jo alusta asti monia seikka viittasi tulevaan Vapahtajaan ja pelastajaan. Jo ensimmäiset ihmiset saivat kuulla lupauksen tulevasta pelastajasta heti syntiinlankeemuksen jälkeen (1. Moos. 3:15).

Aikojen myötä lupaus on tarkentunut. Kuva tulevasta Pelastajasta ja pelastuksesta kirkastui vaihe vaiheelta vanhan liiton aikana profeettojen julistuksessa, temppelin ja uhrien esikuvissa, sekä monien tärkeiden henkilöiden hahmoissa kuten Daavidissa. Sitten nuo ennustukset ja esikuvat saivat täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa.

Sanoman Jumalan armosta, rakkaudesta ja pyhyydestä Vapahtajamme persoonassa ja teoissa on aina voinut omistaa kohdalleen uskon kautta. Samaa sanomaa on julistettu läpi aikojen tavalla ja toisella: ensin lupauksena tulevasta, nyt täyttyneenä todellisuutena. Julistukseen kuuluu myös laki, opetus elämän oikeasta ja väärästä, synnistä ja tuomioista.

Tätä sanomaa julisti Nooa sanoillaan, hurskaalla elämällään ja rakentamalla hämmästyttävää arkkia. Hänessä vaikutti Kristuksen Henki. Kristus julisti Nooan välityksellä. Tänäänkin Kristus toimii Pyhässä Hengessä aikamme ihmisten kautta. Jokainen Kristuksen oma on hänen lähettiläänsä.

Nooa ja hänen perhekuntansa uskoi ja pelastui arkissa vedenpaisumuksen läpi. Hänen aikalaisensa eivät uskoneet Kristus-saarnaa ja pilkkasivat Nooaa. Mutta he kuolivat ja odottavat vankeudessa tulevaa tuomiota. Ihmisen sielu/henki on ikuinen, jonka osa on joko taivaissa tai kadotuksessa.

Nooan kohdalla usko ja ”kaste” pelastivat. Samoin on tänäänkin. Joka uskoo ja kastetaan, pelastuu; joka ei usko, tuomitaan kadotukseen (Mark. 16:16). Kaste on näkyvä armoväline. Siinä ihmisen vanha luonto upotetaan kuolemaan ja uusi nousee elämään. Siinä julistetaan synnit anteeksi ja sinetöidään armoliitto Jumalan ja ihmisen välille ikuisiksi ajoiksi – uskon kautta.

Kristus on ikuinen pelastuksen Sana.
Usko on pelastuksen sisäinen ja kaste sen ulkoinen sinetti.