Yksi, kolmiyhteinen Jumala

YKSI, KOLMIYHTEINEN JUMALA

 

Ihminen Jumalan kuvana

Kun katsot itseäsi peilistä, montako ihmistä näet? Tietysti vain yhden! Silti sinä olet huikean monitahoinen olento – Jumalan kuva. Sinussa on olemuksellista ja sisäistä moninaisuutta.

Sinä käyt jatkuvaa vuoropuhelua itsesi kanssa ikään kuin sinä olisit useampi kuin yksi. Sinä pohdit monenlaista. Mitä tekisin tänään? Mitä haluaisin syödä? Sinun ruumiisi viestittää tarpeistasi ja ympäristöstä aistien välityksellä. Sinä pohdit, analysoit, ajattelet, puhut. Sinä arvioit asioita arvojesi ja moraalin kannalta. Sinussa on syvä alitajunnan taso, joka prosessoi asioita päivällä ja yöllä. Sinulla on tietoinen taso. Kun nukut, sinä koet erilaisia unenvaiheita. Sinulla on lähimuisti ja pitkäkestoinen muisti. Sinä olet vuoropuhelussa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Sinä toimit. Aikuisena sinulla on 100 000 miljardia solua, jotka toimivat sopusointuisesti. Jokaisessa solussa on dna, jossa on 3,2 miljoonaa koodiparia, ihmeellinen fyysisen elämän tietokoneohjelma. Jne. Jne.

Sinä olet ehdottoman yksi mutta samalla ehdottoman monitahoinen. Raamatussa kerrotaan, että ihminen on henki, sielu ja ruumis – kolminainen ykseydessä. Ajallisessa elämässä tätä ihmisen kolminaisuutta ei voi rikkoa ja eritellä täydellisesti. Ihminen on harmoninen kokonaisuus. Fyysisessä kuolemassa se särkyy. Ihminen jatkaa olemassaoloa henki/sielu-olentona kunnes saa jälleen ruumiin ylösnousemuksessa.

Ihmisen ykseys ja kolminaisuus kuvaa Jumalan ykseyttä ja kolminaisuutta, koska ihminen on Jumalan kuva. Sellaisena tämä kuva on osin yhdenmukainen mutta osin vajaa. Kuva on vain kuva – ei itse Jumala. Jumala on ehdottomasti yksi, mutta samalla hän on Isä ja Poika ja Pyhä Henki.

 

Muita esimerkkejä kolminaisuudesta

Ihminen on kirkkaasti paras kuva Jumalan kolminaisuudesta. Sen lisäksi on pohdittu, mikä luonnonilmiö tai asia voisi jollakin tavalla kuvata kolminaisuutta. Nämä kuvat ovat vajavaisia.

 • Kolmiapila: apilan lehti on yksi kokonaisuus, jossa on kolme uloketta.
 • Vesi eri elementeissä: jää / neste / höyry.
 • Kolmio: kukin kärki on yksi Jumalan persoonista ja samalla koko kolmio on koko jumaluus. Sen keskelle voidaan piirtää sydän ja risti.
 • Matematiikka: 1 x 1 x 1 = 1

Kun puhumme Isästä ja Pojasta ja Pyhästä Hengestä, saatamme ajatella matemaattisesti 1 + 1 + 1 = 3. Yhtälö on kyllä oikein, mutta laskukaava on väärä. Se ei päde Jumalaan. Kyse ei ole kolmen erillisen jumal-olennon niputtamisesta yhteen. Matemaattisia kaavoja on monia. Niitä on käytettävä oikeaan tarkoitukseen oikealla tavalla.

Koska Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat täysimittaisesti Jumala – omaten kaikki Jumalan ominaisuudet ja piirteet – kyse onkin kertolaskusta: 1 x 1 x 1 = 1.

Jumala on olemuksellisesti jakamaton olento. Häntä ei voi pilkkoa kolmeen osaan. Jumala on yksi. Samalla hän on Isä ja Poika ja Pyhä Henki – kuten ihminen on yksi mutta silti hyvin monitahoinen olento.

 

Järki ei luo todellisuutta mutta usko avaa sen

Se, mitä me ajattelemme tai ymmärrämme, ei luo todellisuutta. Jumala oli olemassa ennen kuin sinun järkesi oli. Kaikki, mikä on pääkoppasi ulkopuolella, on riippumaton siitä, mitä sinä ajattelet. Jopa se, mitä sinä itse olet, on riippumaton kyvystäsi ymmärtää. Tuskin ymmärrämme sitä, että koostumme 100 000 miljardista solusta. Lisäksi maailmassa on yli seitsemän miljardia samanlaista olentoa. Entä koko maapallon eliöstö tai maailmankaikkeuden mittaamaton avaruus ja miljardit tähdistöt?

Järkeä toki tarvitsemme ajalliseen elämäämme, mutta se on rajallinen. Mikäli kiellämme sen, mitä emme ymmärrä, joudumme lopulta kieltämään kaiken. Jumalan ykseys ja kolminaisuus kuuluu tähän kategoriaan, jota emme voi järjellisesti käsittää. Voimme raapaista sen pintaa parhaiten pohtimalla sitä, millainen olento ihminen on.

Jumala ei ole jättänyt meitä vajavaisen, synnin turmeleman järjen varaan. Syntisinä me kapinoimme Luojaamme vastaan, minkä tähden ihminen on innokas kyseenalaistamaan ja kiistämään Jumalan todellisuuden. Syntisyys sulkee meidät hyvin pieneen, vääristyneeseen elämän varjotodellisuuteen. Sen sijaan Jumala armo ja pelastusteko Kristuksessa yhdistää meidät Luojaamme ja avaa ymmärryksemme aivan uusii sfääreihin.

Niinpä kristillinen marssijärjestys on usko > uskon avaama ymmärrys. Usko on kuin pään työntämistä ulos siitä suljetusta, pimeästä tynnyristä, jossa elämme. Kun jääräpäisesti kieltäydymme uskomasta, pysymme pimeässä tynnyrissä ja kiellämme, että tynnyrin ulkopuolella on mitään. Kun Jumala raottaa tynnyrin kantta ja antaa valonsa säteiden tulvahtaa, voimme tarttua mahdollisuuteen. Voimme uskoa valoon ja elämään tynnyrin ulkopuolella. Usko on pään työntämistä ulos pimeästä tynnyristä ja Jumalan todellisuuden ja elämän katselemista.

Tämä valo on Jumalan pyhä Sana. Se synnyttää uskon ja antaa ymmärrystä. Voimme luottaa Jumalan todellisuuteen, ykseyteen ja kolminaisuuteen, koska Jumala itsensä sellaisena ilmoittaa. Usko on lepäämistä Jumalassa. Usko ei anna täydellistä, kaiken kattavaa ymmärrystä. Usko antaa sen, mitä tarvitsemme. Syvimmiltään se on luottamusta, joka antaa elämälle perustan, mielekkyyden ja suunnan.

 

Kolminaisuus sanaa ei ole Raamatussa

Raamatussa ei ole sanaa ”kolminaisuus”. Tämä pitää paikkansa. Mutta Raamatussa on Jumala, joka on yksi ja kolminainen. Pelkkä sana ei luo todellisuutta, mutta tuo sana kuvaa olemassa olevaa todellisuutta. Niinpä kolminaisuus on teologinen termi, joka on otettu käyttöön kuvaamaan Jumalaa, joka ilmoittaa itsensä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Kolminaisuus on totta, koska Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä sellaisena. Sen ohella voidaan käyttää myös sanoja kolmiykseys ja kolmiyhteys.

Esimerkiksi jehovantodistajat kieltävät Jumalan kolminaisuuden samaan tapaan kuin he kieltävät kaikki muutkin Raamatun keskeiset opit. Jehovantodistajien oppi on pitkälti järkioppia, joka ei taivu uskolle. Koska Raamatussa ei ole sanaa kolminaisuus, sen sisältöäkään ei ole heille olemassa. Pelastuskin on viime kädessä ihmisen omien tekojen varassa.

Elämämme ja kielemme on täynnä erilaisia määritelmiä, joita ei lue itse asiassa. Koira on koira, vaikka siinä ei luekaan niin. Koiralla on kuitenkin koiran olemus ja piirteet. Kieli on lopulta äänneyhdistelmiä, joilla on ”sovittu” sisältö. Niinpä Jumalakin on ”Jumala” juuri sellaisena kuin hän.

 

Kolminaisuuden sisältö

Kolminaisuus perustuu Raamattuun. Jumala ilmaisee itsensä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Näillä kolmella on yhteisesti ja kullakin erikseen kaikki Jumalan ominaisuudet ja piirteet. Kukin on jumalallinen, mittaamaton, kaikkivaltias, kaikkitietävä, pyhä, vanhurskas, hyvä, rakkaus, elämä jne. Kukin on persoona, jolla tietoisuus, järki, tahto, tunteet, kyky puhua ja toimia. Kukin toimii persoonallisella tavalla Raamatun sivuilla.

Sana Jumala on osassa teksteissä ”koko” Jumala; jossain tekstikohdassa se viittaa Isä-Jumalaan. Poika on Jumalan Poika ja jossain tekstikohdassa sillä viitataan häneen Messiaana ja Ihmisen Poikana. Jotta asia olisi mahdollisimman haastava, Jeesus toimii jossain tilanteessa jumalallisella voimalla ja viisaudella ja jossain tilanteessa hän jättäytyy ihmisyyden rajoitusten alaisuuteen. Pyhä Henki ei ole persoonaton voima vaan läpi Raamatun jumalallinen Persoona, itse Jumala.

Jumalassa on siis tällaista sisäistä moninaisuutta, vaikka hän on yksi. Tätä ilmentää myös yksi Jumalan nimistä Elohim, joka on monikollinen. Vastaavasti Jumalasta ei koskaan käytetä ehdotonta yksi sanaa (jahid) vaan monikollista yksikköä (ahad), jolla voidaan kuvata esimerkiksi rypäleterttujen määrää (yksi terttu, monta rypälettä). Näin on esimerkiksi juutalaisten uskontunnustuksessa (5 Moos 6:4-5), jossa sanotaan Jumalan olevan yksi (ahad).

Jumalassa on tämän myötä jonkinasteista toiminnallista erikoistumista Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen osalta. Karkeasti yleistäen voidaan sanoa, että

 • Isä on Luoja.
 • Poika on Lunastaja.
 • Pyhä Henki on pyhittäjä sekä uskovan ja seurakunnan rakentaja.

Samalla jokainen persoona on mukana kaikessa. Isä luo maailman Pojan kautta Pyhässä Hengessä. Poika lunastaa ihmisen Isän tahdon mukaan Hengen voimassa. Pyhä Henki toimii Isän ja Pojan lähettämänä.

Voimme sanoa tämän lisäksi, että

 • Isässä on Poika ja Pyhä Henki
 • Pojassa on Isä ja Pyhä Henki
 • Pyhässä Hengessä on Isä ja Poika

 

Jeesus Kristus on avain kolminaisen Jumalan yhteyteen ja tuntemiseen

Syntisen ihmisen kannalta avain Jumalan yhteyteen ja tuntemiseen on Pojassa, joka on lunastanut meidät vapaiksi synnistä. Jolla on Poika, sillä on myös Isä ja elämä (1 Joh 2:23,26, 5:12). Jolla ei ole Jumalan Poikaa, sillä ei ole Isää eikä elämää. Siksi Jeesus on tie ja totuus ja elämä eikä kukaan pääse Isän luokse muuten kuin Pojan kautta (Joh 14:6).

Niinpä se, että moni sanoo jollakin tavalla uskovansa Jumalaan mutta torjuu Jeesuksen, ei riitä. Juuri Jeesus Kristus on kristinuskon ydin. Hän on ihmiseksi tullut Jumala, sovittajamme, pelastajamme ja avain Jumalan tuntemiseen. Ilman Jeesusta ei ole kristillistä uskoa eikä elämää. Ilman Jeesusta ei ole yhteyttä Jumalaan, ei armahdusta, ei rakkautta, ei pyhyyttä.

 

Raamatun esimerkkejä kolminaisuudesta

Raamatussa on monia kohtia, joissa Jumalan kolminaisuus on nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan läsnä. Vielä enemmän on kohtia, joissa kuvataan kolminaisuuden yksittäisen persoonan toimintaa. Lisäksi on kohtia, joissa puhutaan yleisesti Jumalasta.

 

Tämän opetuksen näkökulmasta esille otetaan esimerkkejä koko kolminaisuudesta:

Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. (Luuk 1:35)

 

Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan Hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. (Matt 3:15-17)

 

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt 28:19). Kolme persoonaa – yksi nimi.

 

Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen (Joh 14:16-17).

 

Mutta minä kehotan teitä, veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hengen rakkauden kautta auttamaan minua taistelussani, rukoilemalla minun puolestani Jumalaa (Room 15:30).

 

Armolahjat ovat moninaiset, mutta Henki on sama; ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama; ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama (1 Kor 12:4-6).

 

Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne (2 Kor 13:13).

 

Näiden lisäksi voit lukea myös kohdat

 • Hepr 2:4-5
 • 1 Joh 3:21-24
 • Juud 20-21 jakeet
 • 1 Piet 1:2

 

Uskontunnustukset

Kirkon kolme keskeistä uskontunnustusta rakentuvat pitkälti juuri kolminaisen Jumalan todellisuuteen. Apostolisessa tunnustuksessa julistamme: Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen… Minä uskon Jeesukseen Kristukseen, Jumalan Poikaan… Minä uskon Pyhään Henkeen… Samaa julistavat Nikean ja Athanasioksen tunnustukset, vaikkakin niissä paneudutaan enemmän Pojan jumaluuteen ja ihmisyyteen.

Uskontunnustukset eivät koskaan luo mitään uutta uskoa vaan kiteyttävät Raamatun ilmoituksen. Usko kolmiykseiseen Jumalaan on aina ollut kristillisen uskon keskiössä. Uskontunnustuksilla on osaltaan haluttu torjua harhaopit, jotka kieltävät Jumalan todellisuuden ja siirtävät pelastuksen ihmisen omiin tekoihin.

 

Jumala on yksi

Juutalaisten ja kristittyjen vahva uskontunnustus on:

Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. (5 Moos 6:4-5)

Raamatun hepreassa sana yksi on monikollinen (ahad) kuten edellä todettiin. Sen sisällä on Jumalan kolminaisuus. Jumala on yksi samoin kuin Jumalan kuvaksi luotu ihminen.

 

Jumalan rukoileminen

Joskus voi tuottaa päänvaivaa, miten Jumalaa pitäisi rukoilla. Siihen on erilaisia mahdollisuuksia:

 • Voimme rukoilla yleisesti Jumalaa.
 • Voimme rukoilla Isää, Jeesuksen nimessä ja Pyhässä Hengessä.
 • Voimme rukoilla Herraa Jeesusta.
 • Voimme rukoilla Pyhää Henkeä.

Olennaista on ymmärtää, että olemme tekemisissä koko kolmiykseisen Jumalan kanssa. Voimme lähestyä häntä Jeesuksen kautta.

Jotkut rukoilevat sanatarkasti myös ”Kolmiyhteistä Jumalaa”. Se ei tietenkään ole väärin, mutta Raamatussa aivan tällaista esimerkkiä ei ole. Itsestäni se tuntuu jotenkin ”opilliselta” ja muodolliselta. Jumala lähestyy meitä Isänä ja Poikana ja Pyhänä Henkenä. Ne ovat Jumalan aitoja nimiä.

Lopulta, kun sydämestämme häntä rukoilemme, voimme luottaa savolaismummon viisauteen:
Kyl hyö sit keskennään soppii, kuka tullee vastaamaan!

 

Turva kolmiyhteisessä Jumalassa

Jumalan kolminaisuus puhuu meille siitä, että hyvä Jumala ympäröi meidät joka puolelta. Meillä on selkeä, yksi perusta ja uskomme kohde: Jumala. Tämä Jumala lähestyy meitä Isänä, joka pelastaa meidät Pojassa ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, sekä täyttää meidät läsnäolollaan Pyhässä Hengessä.

Samalla meillä riittää ihmeteltävää koko ajallisen elämän ja iankaikkisuuden ajaksi, kun tutustumme häneen. Juuri Jumalan mittaamaton persoona on elämän syvin sisältö.

 

 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen persoonaan, jumalallisuuteen ja toimintaan tutustumme seuraavissa opetuksissa.