Helluntaipäivä

HELLUNTAIPÄIVÄ

 

EVANKELIUMI: Joh 14:23-29

 

SAARNA

Alkukevään kylmyyden jälkeen luonto on jälleen puhjennut vihreyteen ja kukkien varovaiseen loistoon. Kevät ja kesä tulivat yllättäen, melkein samanaikaisesti.

Kun luonto iloitsee lämmöstä, me ihmiset olemme usein hitaampia. Sisäinen maailmamme kulkee perässä emmekä oikein vielä ymmärrä: nyt se on tapahtunut. Pitkään odotettu lämpö ja vehreys ovat tulleet. Kylmyys on poissa. Elämä kukoistaa ja näyttää itsestään kauneimman puolensa.

Jotain hyvin samanlaista, elämän puhkeamisen ihmettä kokivat ensimmäiset kristityt, kun Pyhä Henki vuodatettiin heidän ylleen lähes 2000 vuotta sitten, ensimmäisenä kristillisenä helluntaina.

50 päivää oli kulunut pääsiäisestä. Monissa kielissä helluntaipäivän nimenä on Pentekoste, joka tarkoittaa juuri numeroa 50 kreikankielen mukaan. Suomalainen nimi ”helluntai” juontuu ruotsinkielestä, jossa tätä päivää kutsutaan yleisesti ”Helig dag”, pyhä päivä.

Tänään olemme kuulleet kolme raamatuntekstiä, joissa kussakin on oma näkökulmansa tähän suureen juhlapäivään nimeltä helluntai.

1) Vanhan testamentin tekstissä kuulimme Jumalan antaman lupauksen helluntaista, Pyhän Hengen vuodattamisesta (Hes 36:24-28).

2) Apostolien teoissa meille kerrottiin kuinka tämä suuri hetki koitti ja mitä juuri silloin tapahtui (Apt 2:1-13).

3) Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo meille, kuinka Pyhän Hengen lahjan saaminen tuo meille rakkauden, rauhan ja Jumalan sanaan sitoutumisen.

 

Lupaukset

Jumala siis lupasi antaa kansalleen Pyhän Henkensä. Tästä lupauksesta ei puhunut vain profeetta Hesekiel vaan monet tunnetut profeetat kuten Jesaja, Jeremia, Joel ja Mooses. Lupaus Pyhän Hengen saamisesta oli siis hyvin tunnettu.

Mutta eikö vanhan liiton Jumalan kansalla ollut lainkaan Pyhää Henkeä? Itse ajattelen, että jokaisella Jumalan lapsella niin vanhassa kuin uudessa liitossa oli Pyhän Hengen ”perusvaikutus”, jonka kautta ihminen ymmärsi,

  • että on Jumala,
  • että ihminen on hänen edessään syntinen ja tarvitsee armahdusta,
  • ja jonka kautta ihminen sai uskon Luojaansa.

Ilman Pyhää Henkeä kukaan ihminen ei voi uskoa eikä elää Jumalan mielen mukaisesti.

Vanhassa liitossa tämän Pyhän Hengen perusvaikutuksen lisäksi Jumala antoi erityisen Hengen voitelun tiettyihin, keskeisiin tehtäviin kuten profeetoille, kuninkaille ja papeille. Tämän voitelun merkiksi heidän voideltiin öljyllä. Jumalan antama Hengen voitelu mahdollisti toimimisen vaativissakin tehtävissä.

Raamatun lupauksissa, etenkin Joelin kautta tulee ilmi, että nyt tuo sama runsas Hengen voitelu luvataan jokaiselle ihmiselle, joka haluaa elää Jumalan yhteydessä. Joelin sanoin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, vanhukset näkevät ennusunia ja nuorukaiset näkevät Herran antamia näkyjä. Tämä lahja annetaan tasapuolisesti kaikille, katsomatta ihmisen sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan – jopa orjille tämä lahja luvattiin. Rooman valtakunnassa orjia olikin kolmasosa kaikista ihmisistä.

Kun vanhassa liitossa vain muutamat olivat profeettoja, kuninkaita ja pappeja, nyt uudessa liitossa, Pyhän Hengen lahjan ja voitelun kautta jokainen kristitty on Jumalan kuninkaallinen pappi – kuten apostoli Pietari kertoo: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan” (1 Piet 2:9). Sinä olet kuninkaallinen pappi!

Tällainen ihmeellinen asema ja tehtävä on annettu meille kaikille Kristuksessa.
Meille kaikille, tavallisille ihmisille.

Ja olivathan juuri ensimmäiset opetuslapset aivan tavallista kansaa, monet heistä kalastajia – eivät yliopistojen teologeja. Ja niin kuin tämä lupaus alkoi toteutua heidän kohdallaan, samoin se voi toteutua sinunkin kohdallasi.

 

Täyttymyksen päivä

Pyhän Hengen tuoma muutos oli monin tavoin valtava. Se antoi aivan uudenlaisen rohkeuden, voiman, rakkauden ja taidon julistaa evankeliumia, auttaa lähimmäisiä uhrautuvasti ja rakentaa seurakuntia.

Muutos kosketti yksilöitä ja koko Jumalan kansaa.

Vanhan testamentin lupaukset puhuivatkin juuri tällaisesta suuresta muutoksesta:
Jumala antaisi Hengen vuodatuksen kautta uuden sydämen, uuden puhtauden, ja uuden innon seurata Jumalan tahtoa ja sanaa.

Sen perustana oli Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus. Jeesus on sovittanut sinunkin kaikki syntisi ja hän on noussut ylös kuolleista, jotta mekin saisimme – jo nyt – elää yhdessä hänen kanssaan. Ja juuri tästä tosiasiasta Pyhä Henki haluaa vakuuttaa jokaisen ihmisen ja antaa jokaisen sisimpään syvän varmuuden, niin että siitä ilosta käsin voi lähteä rohkeasti kertomaan muillekin.

Tämä suuri murrosvaihe merkitsi samalla vanhan liiton vaihtumista uudeksi liitoksi.
Kun Jumalan valittu pappiskansa oli aikaisemmin Israel, nyt Jumalan palvelijoiksi kutsutaan jokainen, joka uskoo häneen.

Kristillinen seurakunta, Kristuksen kirkko syntyi Helluntaina. Seurakuntaan puhallettiin elämän henki.

Odotus oli ollut pitkä, monia satoja vuosia. Epäusko oli vallannut ihmisten mielet. Pitkä kylmyys oli kangistanut Jumalan kansan. Mutta nyt, aivan äkisti, yllättäen, taivas aukeni ja Jumalan erityinen läsnäolo ja armo laskeutui opetuslasten ylle ja sisimpään!

Pyhä Henki saapui kuin voimakkaana tuulena, suuren äänen ja ikään kuin tulenlieskojen muodossa. Lämmin kesätuuli saapui ja toi elämän.

Mitä tuosta seurasi?

Apostolien teot kertovat, että opetuslapset tulivat täyteen Pyhää Henkeä. Jumalan läsnäolo valtasi heidän sydämensä, ajatuksensa – sielun ja ruumiin. Heistä tuli Jumalan läpitunkemia niin, että pelot ja epäusko pyyhittiin tuossa hetkessä pois.

He ymmärsivät, että tämä on se, minkä Jumala lupasi pyhissä Kirjoituksissa. He ymmärsivät, että tämä lahja perustui Jeesuksen ristinkuolemaan, ylösnousemukseen ja Jeesuksen omiin sanoihin, joissa hän lupasi tämän tapahtuvat hyvin pian.

Tämä syvä kokemus laittoi heidät myös rohkeasti liikkeelle. Oli kulunut vain 50 päivää siitä, kun heidän rakas Herransa Jeesus oli naulittu ristille ja koko heidän maailmansa oli romahtanut. He olivat eläneet syvässä pelossa omankin henkensä puolesta. Mutta tuossa hetkessä pelko haihtui pois ja he saivat uuden voiman – kuten Jeesus lupasi:

Kun Pyhä Henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajiani, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka.

Tämän sisäisen muutoksen lisäksi Pyhä Henki antoi opetuslapsille hetkellisen kyvyn puhua kieliä, joita he eivät inhimillisesti osanneet. He julistivat Jumalan suuria pelastustekoja Kristuksessa ainakin 13 eri kielellä juutalaisille, jotka olivat nyt Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla Rooman valtakunnan eri kolkista.

Pyhän Hengen antama sanoma oli hyvin selkeä, jonka kaikki kuulijat ymmärsivät hyvin. Hämmennystä herätti vain se, että julistajat olivat tavallisia, galilealaisia miehiä.

Miten tuo julistus sitten vaikutti ihmisiin?

Alkuhämmennyksen jälkeen jopa 3000 kuulijaa otti sanoman vastaan ja antoi kastaa itsensä tuona samaisena päivänä.

Monet varmasti jäivät pitempäänkin ihmetyksen valtaan. Ja olipa niitäkin, jotka pilkkasivat. Ihminen kyllä osaa selittää kaiken Jumalaan liittyvän tyhjäksi, jos hänen sydämensä pysyy kylmänä.

 

Jeesuksen opetus Pyhän Hengen lahjasta

Päivän evankeliumissa saimme kuulla Jeesuksen opetusta Pyhästä Hengestä.
Jeesus nimesi Pyhän Hengen puolustajaksi. Tuo sana ”puolustaja” voidaan kääntää myös sanoilla ”auttaja, lohduttaja, puolestapuhuja, toisen hyväksi toimija, välittäjä ristiriitatilanteissa”.

Juuri näin Jumala haluaa toimia sinunkin kohdallasi Pyhän Henkensä kautta. Jumala haluaa puolustaa sinua, kun joudut elämässäsi ahtaalle, kun olet toisten kiusaama, kun olet omien syntiesi sitoma. Hän haluaa auttaa sinua elämässäsi eteenpäin, yli tai läpi vaikeuksien. Hän haluaa lohduttaa ja eheyttää sinua, kun olet tullut rikotuksi, kun kohtaat monenlaista surua. Hän puhuu sinun puolestasi ihmisten ja Jumalan edessä.

Toiseksi, Jeesus yhdisti kolme sanaa: nuo sanat olivat rakkaus, Sana ja kolmiyhteinen Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Nämä kolme kuuluvat erottamattomasti yhteen: rakkaus, Jumalan Sana ja kolmiyhteinen Jumala.

Rakkaus on Jumalan syvin olemus. Isä on rakkaus, Poika on sovittava rakkaus ja Pyhä Henki on rakkauden Henki ja juuri Hänen läsnäolonsa tuo Jumalan rakkauden meidän keskellemme. Raamatun Sana on Jumalan oma ilmoitus siitä, minkälainen rakkaus Hän on ja mitä tuo rakkaus on käytännössä.

Jos sinä haluat elää Jumalan rakkaudessa, ota vastaan kolmiyhteinen Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki, sekä Jumalan Sana sellaisena kuin se on kirjoitettu.

Jumalan rakastava läsnäolo tuo ihmisen elämään myös syvimmän mahdollisen rauhan.
Se on iankaikkinen rauha Jumalan ja ihmisen välillä. Kaikki synnit on sovitettu ja sinä saat olla Jumalan lapsi, ikuisesti turvassa. Tässä maailmassa ihmisten väliset rauhanliitot ovat vain hetkellisiä ja vajavaisia. Jumalan rauha on ikuinen ja se on voimassa, vaikka sydämemme olisikin toisinaan levoton. Jumalan antama rauha ei perustu ihmiseen eikä häilyviin tunteisiimme, vaan Häneen, joka on kaiken olemassaolon perusta.

 

Yhteenveto ja huomioita

Näin helluntaina saamme siis olla iloitsemassa siitä, että Jumalan hyvät lupaukset käyvät toteen. Jumala on keskellämme Pyhässä Hengessä ja Sanassa ja myös ehtoollisen lahjassa. Jumala ei ole jättänyt meitä yksin. Hän on seurakuntansa keskellä.

Hän haluaa tyynnyttää sydämemme ja antaa meille levollisen ja luottavaisen uskon.
Hän haluaa kiinnittää meidät kaikessa hänen pyhään Sanaansa, jonka kautta Jumala vakuuttaa meille hänen rakkauttaan ja jonka kautta hän haluaa johdattaa meitä kaikkeen hyvään.

 

Miten sitten voimme kokea Pyhän Hengen läsnäolon ja voiman elämässämme?

Itse koen sen parhaiten sisäisenä levollisuutena, sekä rauhallisena uskona, luottamuksena suhteessa Jumalaan ja hänen Sanaansa. Se ei ole omaa ponnistelua vaan juuri Pyhän Hengen läsnäoloa ja vaikutusta sydämessä. Pieni ihminen saa nojata suureen Jumalaan.

Pyhä Henki kehottaa meitä myös rukoilemaan. Levottomuutemme johtuu usein juuri siitä, että emme rukoile lainkaan tai rukoilemme liian vähän. Kun vain huomaamme rukoilla ja pyytää elämäämme Jumalan tahdon toteutumista, asian asettuvat hiljalleen paikoilleen ja kullekin päivälle saa juuri sen voiman, mitä me tarvitsemme.

Pyhä Henki antaa meille myös innoitusta ja rohkeutta tehdä Jumalan valtakunnan työtä, kukin omalla paikallamme ja omassa tehtävässämme. Herra on aina uskollinen työnantaja. Hän on aina rinnallamme ja tukenamme.

Pyhä Henki saattaa antaa myös hetkellisiä, voimakkaitakin kokemuksia. Saatamme hetkellisesti kokea Hengen voimaa, kohtikäyvää rakkautta; saatamme nähdä rukouksessa näyn tai saada jonkin asian voimakkaasti sydämelle.

Pyhä Henki saattaa myös voimakkaasti nuhdella ja varoittaa meitä jostakin väärästä. Ahdistus ja tuska voivat olla yllämme, kunnes taivumme parannukseen. Jos emme taivu, me paadumme.

Pyhä Henki kehottaa meitä jatkuvasti arvioimaan kaikkea elämää ja myös hengellisiä kokemuksiamme nimenomaan Raamatun Sanan mukaisesti. Jumalan Sana on Hengen inspiroima Sana, Pyhän Hengen omaa puhetta meille ihmisille. Siksi Pyhä Henki ei koskaan toimi ohi eikä yli oman sanansa.

Kristittyinä, vaikka toisinaan saamme kokea Pyhän Hengen voimaa elämässämme, joudumme usein kulkemaan heikkouden tietä. Aito Hengen kokemus ei nosta ihmistä itsekorostukseen vaan nöyryyteen. Vasta taju siitä, että me olemme syntisiä, ansiottomia Herran palvelijoita, mahdollistaa hyvän yhteistyön Pyhän Hengen kanssa. Silloin me emme yritä määräillä Jumalaa, vaan hän saa rakkaudellisesti ohjata meitä.

Tämän läksyn oli oppinut myös apostoli Paavali, joka kirjoitti: Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme.

Pyhän Hengen suurena päämääränä on synnyttää meissä rakkautta, joka yhdistää meidät Jumalaan ja toinen toisiimme. Juuri sitä varten on myös seurakunta, hengellinen kotimme, jossa saamme yhdessä kohdata Jumalaa ja toisiamme.

Mitä lähempänä me olemme Jeesusta, sitä lähempänä me olemme myös toisiamme.
Hän on keskipiste, jota kohti me saamme kulkea Pyhän Hengessä, Hengen tuulessa, joka tuo sydämiimme lämmön, kesän ja iankaikkisen elämän.

Aamen.