1 Adventti

1 ADVENTTI: KUNINKAASI TULEE NÖYRÄNÄ

 

Vanha testamentti: Sak. 9: 9-10

Iloitse, tytär Siion!
Riemuitse, tytär Jerusalem!
Katso, kuninkaasi tulee.
Vanhurskas ja voittoisa hän on,
hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla,
aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa.
Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista
ja hevoset Jerusalemista,
sotajouset hän lyö rikki.
Hän julistaa kansoille rauhaa,
hänen valtansa ulottuu merestä mereen,
Eufratista maan ääriin asti.

 

EVANKELIUMI: Mark. 11: 1-10

Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille: ”Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin.”

Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät: ”Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?” He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat:

– Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!

 

 

SAARNA

Ensimmäinen adventti on riemullista aikaa. Saamme laulaa yhdessä Hoosiannaa ja toivottaa Herramme tervetulleeksi kirkkoihimme. Tällaista riemua koettiin, kun Jeesus ratsasti aasilla – Sakarjan ennustuksen mukaisesti – Jerusalemiin.

– Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!

Hoosianna merkitsi ylistystä ja avunpyyntöä. Se oli avoin tunnustus siitä, että Jeesus oli ennustettu ja luvattu Messias. Hän toisi pelastuksen Jumalalta.

 

Messiaan tulemusta ennusti koko Vanha testamentti. Sieltä löydämme sanatarkat ennustukset:

 • Hän syntyy neitseestä, vaimon siemenestä (ei miehen): 1 Moos 3:15; Jes 7:14
 • Lupaus Messiaasta sisälsi kuninkaallisen sävyn. Daavid sai lupauksen Messiaasta, jonka kuninkuus olisi ikuista: 2 Sam 7:12; Jes 9:5-6; Jer 23:5-6; Ps 132:11.
 • Messiaan ennustettiin olevan jumalallinen: Ps 2:7, Ps 110:1, Jes 7:14, 9:5-6; Miika 5:1.
 • Messiaan syntyaika ja -paikka ennustettiin tarkasti: Dan 9:25, Miika 5:1.
 • Messiaan tehtävä ja voitelu kuvattiin tarkoin: Jes 11:2-5, 42:1-4, 60:1-3.
 • Messiaan sovittavan ristinkuoleman ennakoi ja kuvaa parhaiten: Jes 53 ja Ps 22.
 • Messiaan ylösnousemusta kuvaavat: Ps 16:10, 21:5-7, 68:19 ja 110:1 sekä kaikki ennustukset, jotka kuvaavat Messiaan ikuista hallintavaltaa

 

Messiasta kuvasit myös monet esikuvat:

 • Nooa ja arkki olivat Pelastajan esikuvia.
 • Aabraham sai käskyn uhrata poikansa Moorian vuorella kuten Jumala antoi oman Poikansa; Iisakin tilalle tuli sijaisuhri ja Iisak sai kokea ylösnousemukseen verrattavan vapautumisen kuolemasta.
 • Aabraham kohtasi Melkisedek-nimisen papin, joka antoi hänelle siunauksen ja ehtoollisen Kristuksen esikuvana.
 • Mooses oli kansan vapauttaja kuten Kristus.
 • Joosua (Joshua/Jeshua) johdatti kansan luvattuun maahan.
 • Israelin sukukuntien pelastajiksi Jumala nosti tuomarit, heistä viimeisenä Samuelin.
  He olivat suuren Tuomarin ja Pelastajan esikuvia.
 • Ruutin kirjan kertomuksessa hurskas mies nimeltä Booas oli köyhien ystävä ja sukulunastaja Kristuksen tavoin.
 • Vanhan liiton temppeli ja sen osat kuvaavat syntisen ihmisen tietä pyhän Jumalan eteen sovituksen kautta.
 • Syntiuhrit olivat esikuvaa Kristuksen täydellisestä sovitustyöstä ristillä.
 • Mooses korotti vaskikäärmeen seipään nokkaan ja käärmeiden puremia saanut kansa parani, kun katsoi uskossa tähän Jeesuksen esikuvaan ristillä.
 • Vanhan liiton ylipappeus oli Kristuksen esikuva.
 • Israelin kuninkaat Daavid ja Salomo olivat Kristuksen esikuvia.
 • Profeetat kuten ihmeitä tekevä Elisa ja kärsivä Jeremia olivat esikuvia Jeesuksen profeetallisesta tehtävästä.
 • Joona oli suuren merieläimen vatsassa kolme päivää ja yötä kuten Kristus haudassa, josta hän nousi ylösnousemuksen kirkkaudessa.
 • Näitä esikuvia Vanha testamentti oli täynnä.

 

Messiaan odotus oli voimakasta etenkin Rooman hallintavallan tähden. Kansa odotti suurta kuningasta, joka vapauttaisi heidät sorron ja kovien verojen ikeestä. Kun Jeesus ei sitten luvannutkaan tällaista vapautusta vaan puhui ihmisten sydämiä sitovasta synnistä ja parannuksesta, monet pettyivät häneen. Hoosianna huuto vaihtui pian ristiinnaulitse, ristiinnaulitse -huutoihin.

Jeesuksen messiaanisuuden torjuivat myös uskonnollinen eliitti, saddukeukset (nykyajan liberaaliteologit), fariseukset (lakihenkiset, ihmisen omiin ansioihin luottavat uskonnolliset liikkeet), herodialaiset (roomalaista valtaeliittiä syleilevät kreikkalaisen kulttuurin ihailijat) ja roomalaiset, jotka eivät sietäneet messiaskandidaatteja.

Kuitenkin tavallisen, köyhän kansan keskuudessa oli maan hiljaisia ja nöyriä, jotka Jumalan antamin silmin näkivät Jeesuksessa Jumalan armon ja rakkauden juuri heitä kohtaan. Juuri he iloitsivat Vapahtajansa saapumisesta. Juuri he olivat hiljaa kyynelissä Golgatan ristin juurella. Juuri he saivat ensimmäisinä uskoa sanoman Jeesuksen ylösnousemuksesta ja täydellisestä sovituksesta ja iankaikkisesta pelastuksesta. Juuri he saivat kasteen ja Pyhän Hengen lahjan ja kautta maailman kiirivät todistajan tehtävän.

 

Vielä tänäänkin Jeesus ratsastaa nöyrästi aasilla keskuuteemme. Hän ei vielä tule kirkkauden Herrana enkeliensä ja pyhiensä kera avoimesta taivaasta ratsastaen valkoisella hevosella.

Vielä tänään on armon aika. Jos hän tulisi suurella kirkkaudella ja voimalla, ihmisellä ei enää olisi aitoa valinnan mahdollisuutta. Kun hän tulee tällä tavoin näkyvästi, kaikkien on pakko polvistua hänen eteensä ja tunnustaa hänen ja Jumalan iankaikkinen valta. Mutta vielä ei ole tämän aika. Vielä nyt Jumala tarjoaa armoa, rakkautta, pyhää elämää vapaaehtoisuuden pohjalta. Me saamme aidosti, samalla vastuullisesti valita suhtautumisemme ja suhteemme Luojaamme.

Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta. Rakkaudessa ei ole mitään pakkoa. Kaikkia siihen kutsutaan, mutta ketään ei siihen pakoteta. Siksi Jumala tulee keskellemme ihmisenä, nöyrästi aasilla ratsastaen, ristillä kärsien ja kuollen, mutta kuitenkin riemullisesti ylösnoussen – salaisesti ja vain valituilleen ilmestyen.

Kristuksessa Jumala tarjoaa rakastavaa läsnäoloaan, apuaan, turvaa ja elämää sinullekin. Hän on Jumalan iankaikkinen, Vanhassa testamentissa ennalta ilmoitettu ja Uudessa testamentissa lukemattomin silminnäkijäkertomuksin todistettu Messias, Vapahtaja, iankaikkisen pelastussuunnitelman täyttymys.

 

Tähän todellisuuteen ja todistajien ketjuun saamme liittyä mekin, kun avaamme hänelle sydämemme ja sydämestämme laulamme hänelle:

– Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!

Silloin hän pelastaa meidät synnin tuhoavasta ja tuomion tuovasta vallasta. Silloin meidät siirretään Jumalan iankaikkiseen kirkkauden valtakuntaan, jonka kirkkaus syttyy jo nyt sydämiimme ja jonka täydelliseen ihanuuteen meidät puetaan aikojen lopulla – silloin kun herrojen Herra ja kuningasten Kuningas saapuu kaikessa kirkkaudessa, voimassa ja kunniassa. Silloin meille luvattu pelastus on tullut täydelliseksi, lopulliseksi ja iankaikkiseksi.

 

Siksi saamme laulaa Hoosiannaa – katsoen hänen ensimmäiseen tulemukseen, tähän armon päivään ja tulevaan toiseen tulemukseen, kaiken täyttymykseen.

– Hoosianna!
Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,
joka nyt tulee!
Hoosianna korkeuksissa!