Unelmaehdokkaani?

Unelmaehdokas?

Minkälainen on sinun unelmaehdokkaasi seuraavissa vaaleissa? Tiedätkö jo vai onko vielä haussa?

Jokainen on ainutlaatuinen persoona ja siksi erilaiset ihmiset ovat rikkaus niin arkielämässä kuin eduskunnassakin. Unelmaehdokas ei siis sinällään ole kiinni persoonasta, vaikka jonkinlaista karismaa on hyvä olla, jotta erottuu joukosta edukseen – tai ennemminkin asiansa eduksi.

Yhteiskunnassamme tarvitaan monenlaista osaamista. Siksi on hyvä, että edustajilla on monipuolista elämänkokemusta, koulutusta ja ammattitaitoa. Hallinnosta on hyvä olla jonkin verran kokemusta vaikkapa kunnalliselta puolelta.

Moni uusi ehdokas saattaa olla hyvinkin innostunut asiastaan ja sen suhteen hyvinkin ehdoton. Politiikkaan kuuluu aina kompromissien hakeminen. Se on välttämättömyys, koska koolla on ikään kuin koko kansa. Ns. lehmänkaupat ovat huonoja, sikäli kuin niissä on liikaa oma etu kyseessä. Hyvän kompromissin ja lehmänkaupan välistä eroa saattaa olla vaikea piirtää kovinkaan tarkasti. Mikäli pelissä on ehdokkaan oma etu, sellaiset kompromissit ovat tietysti vääriä, jopa laittomia.

Sukupuolesta käydään aina välillä huolestunutta keskustelua. Naisia on vähemmän tekemässä päätöksiä kuin miehiä. Tällä kaudella naisia oli eduskunnassa noin 40 %. Tämä on jo aika lähellä tasajakoa. Monessa muussa paikassa pitäisi olla jo huolestunut miesten vähäisestä määrästä ja asemasta.

Edustajan iälläkin on merkitystä. Kataisen hallitus oli täynnä niin nuorta väkeä, että hieman jo arvelutti, missä mennään – eikä syyttä. Kyllä kokemuksella on arvonsa. Samalla tarvitaan nuorempiakin edustajia tuomaan heidän ikäpolvensa näkemyksiä esille.

Tulemme siis johtopäätökseen, että edustajan persoonalla, sukupuolella, ammattitaustalla ja iälläkään ei ole ratkaisevaa merkitystä. Jäljelle jää ehdokkaan suhde asiakysymyksiin.

Unelmaehdokkaani

 • Toimii asiakeskeisesti, kunnioittavasti ja omasta linjasta kiinni pitäen.
 • Kunnioittaa ja puolustaa aidosti ja täydesti ihmisarvoa. Siksi abortit on lopetettava.
 • Palauttaa perinteisen avioliittokäsityksen lainsäädäntöön. Avioliitto on miehen ja naisen välinen virallinen liitto. Se on yhteiskunnan perusyksikkö. Avioliittoja ja perheitä tuetaan monipuolisesti. Lapsia saa adoptoida vain miehen ja naisen muodostamalle avioparille. Lapsella on oikeus isään ja äitiin, miehen ja naisen malliin.
 • Pitää huolta siitä, että vanhuksia hoidetaan asianmukaisesti. Edistää hyvää saattohoitoa ja torjuu eutanasian.
 • Varmistaa, että keskeiset omistukset pysyvät kansallisissa käsissä.
 • Puolustaa yritystoiminnan säilymistä maassamme.
 • Edistää maamme monipuolista hyödyntämistä ja samalla vaalii luontoarvoja.
 • Keventää ja järkeistää hallintoa.
 • Torjuu liian pitkälle menevän kansalaisten valvonnan.
 • Takaa puolustusvoimille riittävät resurssit. Harkitsee uudelleen tarvittavien hävittäjien määrän, koska ne ovat äärimmäisen kalliita. Tehokas ohjuspuolustusjärjestelmä on halvempi ja suurempi pelote kuin muutama lentokone.
 • Toimii aktiivisesti ja rauhaa rakentavasti kansainvälisissä suhteissa.
 • Vaalii valtioiden itsenäisyyttä EU:ssa.
 • Osallistuu aktiivisesti kehitysyhteistyöhön ja antaa humanitaarista apua. Suomi täyttää YK:n asettamat tavoitteet (0,7 %).
 • Ohjaa apua kriisien lähialueille ja ottaa vastaan pakolaisia, jotka ovat aidosti suurimmassa hädässä, lähinnä lapsiperheitä. Kristillinen tausta auttaa sopeutumaan Suomeen. Heidät kotoutetaan ja aktivoidaan välittömästi eikä pidetä toimettomina keskuksissa.
 • Ohjaa kaupungistumista ja vaalii koko Suomen säilymistä asuttavana.
 • Edistää turismia.
 • Edistää oikeutta harjoittaa omaa uskontoa aktiivisesti. Enemmistön ei tarvitse toimia pienen vähemmistön ehdoilla. Tämä pätee päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla ja muualla.
 • Innostaa ihmisiä välittämään toisista ja toimimaan konkreettisesti toisten hyväksi.
 • Rohkaisee fiksuun käytökseen ja ihmisten kunnioittamiseen. Törkeä vihapuhe on torjuttava. Kouluissa oppilaiden tulee kunnioittaa opettajia.
 • Perustelee kantansa selkeästi eikä lyö toisia leimakirveillä.
 • On oman ammattialansa hyvä osaaja ja omaa kokemusta hallinnosta.
 • Kuuntelee ihmisiä, on valmis kohtaamaan ja käy vuoropuhelua.
 • On tietysti sydämen uskova, aidosti kristitty ihminen, joka kunnioittaa Raamattua pyhänä Jumalan sanana ja elämänkirjana.

Tällainen on minun unelmaehdokkaani. Entä sinun?

On todella tärkeää äänestää henkilöä, joka edustaa kestäviä arvoja ja aidosti puolustaa elämää. Edustaja vastaa toiminnastaan ja me vastaamme siitä, ketä äänestämme ja kenelle tarjoamme valtakirjaa.